mở rộng 1 - không xài

Thông tin chi tiết về SIEMENS

Siemens được thành lập năm 1847, có trụ sở chính tại Đức và hiện là tập đoàn hàng đầu thế giới về các thiết bị Công nghiệp. Siemens có mặt tại Việt Nam từ năm 1979 và cho đến nay là nhà cung cấp hàng đầu về các nhà máy điện chu trình hỗn hợp, điển hình như Phú Mỹ 2-1 mở rộng, Phú Mỹ 3, Cà Mau 1 & 2 và Nhơn Trạch 2.

 

https://new.siemens.com/global/en.html